O firmě

Společnost MV Technik je strojírenská firma s vlastním výrobním programem, jehož součástí je vývoj, výroba, prodej a servis výrobků – manipulačních zařízení pro manipulaci s materiálem pro sklad i výrobu. 

 

Každá manipulace je výzvou, které nemůžeme odolat 

 

Děláme, co nás baví a co má smysl. Našim hlavním cílem je řešit problémy manipulace s  materiálem nebo Vašimi výrobky.  

Všechna zařízení náš zkušený konstrukční tým vyvíjí na základě nejnovějších poznatků techniky a konstruuje pomocí moderních počítačových metod ve 3D prostoru za účelem optimalizace konstrukce. Kde ostatní končí, my začínáme… 


Indonesie
Nejvzdálenější
dodávka
Vyvinuto nových
typů zařízení
Aktuálně
vyvíjíme
let
Historie
firmy

Vyvíjíme a vyrábíme manipulační techniku pro celý svět! 

Jsme tak velice rychle a efektivně schopni zákazníkovi analyzovat jeho technický problém, navrhnout optimální řešení manipulace a vyrobit zcela atypické zařízení „šité na míru“ jeho potřebám, které bude splňovat předem dohodnuté parametry a požadovanou funkci zařízení.

Zařízení jsou vyráběna s nejvyšší péčí na kvalitním strojním vybavení, které prochází pravidelnou kontrolou. Pokud je to možné, rovněž upřednostňujeme použití maziv či provozních náplní šetrných k životnímu prostředí. Naše společnost je držitelem certifikátů ISO 9001 a 14001 a dalších specializovaných certifikátů (např. pro vyhrazená zdvihací zařízení) což přispívá k vysoké kvalitě našich výrobků.

Klademe důraz na osobní přístup. Mnoho zákazníků využívá naše zkušenosti již od počátku vzniku „manipulačního problému“, kdy řešíme daný problém v teoretické rovině analýz, logistického procesu, ideových návrhů možných  variant a projektů komplexních řešení materiálových a výrobních toků, což jim umožňuje zefektivnit logistické procesy ve společnosti. 

Naše společnost má vlastní výrobní program standardizovaných výrobků pro manipulaci s materiálem; základní varianty těchto řešení jsou obsaženy v katalogu výrobků, který obsahuje více jak 1000 variant. Je důležité nastínit nám Váš problém, my se postaráme o jeho vyřešení.

  • S námi přemístíte, odsunete, překlopíte, uchopíte, vyzvednete cokoliv… Kamkoliv! Snadno a bezpečně.

Historie společnosti

Vznik naší společnosti sahá do počátku 90.let, kdy byla založena 2 konstruktéry (nadšenci). Od počátku jsme se orientovali na problematiku manipulace s  materiálem a tvorbu vlastních zařízení, kterými jsme tuto problematiku řešili. Vzhledem k tomu, že požadavky zákazníků byly velice rozmanité, vznikla celá řada specializovaných, unikátních zařízení, z nichž mnohé slouží po více jak dvaceti letech dodnes. Požadavky zákazníků byly často i opakované, takže ze speciálních zařízení postupně vznikla spousta standardů, které tvoří základ našeho výrobního programu. 

 

V  souvislosti s rozvojem naší společnosti jsme rozšiřovali portfolio výrobků o další zařízení pro manipulaci s  materiálem (jeřáby, zdvihací plošiny, manipulační vozíky, plošinové přívěsné vozíky, stacionární a mobilní manipulátory, další specializovaná přídavná zařízení pro vysokozdvižné vozíky, dopravníky přes jednoúčelová výrobní zařízení až po přepravní vysokotonážní vozíky na přepravu nákladu s  vlastními pohony). 

Politika společnosti

V roce 2006 vedení společnosti rozhodlo o zavedení standardů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005, které tvoří integrovaný systém managementu. Vedení společnosti se zavazuje udržovat a neustále zvyšovat efektivnost integrovaného systému řízení na jehož podporu, s plným vědomým odpovědnosti, vyhlašuje tuto politiku společnosti, která tvoří základ pro stanovování cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Zákazník - je pro nás inspirací a hybnou silou, proto mu často nasloucháme, což nám umožňuje vyrábět stále dokonalejší výrobky. Klíčová je v  tomto případě bezvadná komunikace, rychlé řešení jeho požadavků a komplexní péče. Jsme pro něho partnerem, na kterého se může spolehnout. 

Vysoká užitná hodnota – Naše výrobky konstruujeme s  důrazem na zkušenosti z provozu u našich zákazníků pro jejich efektivní práci, kvalitu, vysokou míru spolehlivosti, dlouhou životnost a rychlou návratnost vložené investice. Takovéto výrobky v  mnoha společnostech fungují desítky let. 

Kreativita a inovativní přístup – Jsme konzervativní v  používání osvědčených konstrukčních skupin a prvků v léty prověřených řešeních. Na druhou stranu se vzděláváme a využíváme nejmodernější techniku pro pokrokovost našich řešení. Výrobky stále vylepšujeme a zdokonalujeme. 

Cíle 

Spokojený zákazník 

Zvyšování užitné hodnoty našich výrobků 

Výzkum a vývoj (nové technologie a jejich využití jak v  současnosti, tak budoucnosti) 

Dosažení symbiózy zákazník, zaměstnanec, dodavatel 

Vážíme si 

Vážíme si Vás, našich zákazníků, zaměstnanců, spolupracovníků a dodavatelů. Vy všichni nám pomáháte vyrábět lepší výrobky a bez Vás by naše snaha neměla smysl. Děkujeme. 

Environmentální profil společnosti 
Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit. Nástroji k neustálému zlepšování environmentálního profilu a efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů. Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavkům, kterým podléhá. 

© Copyright 2022, made by COEX