Služby

 • Analýzy materiálových toků ve výrobě se zaměřením na odhalení kritických oblastí (slabých míst), zvýšení efektivity a optimalizace procesů až po návrh nového uspořádání technologie včetně layoutu
 • Prostorové analýzy a návrhy umístění zařízení v souvislosti k již instalované technologii (operační rádiusy)
 • Konstrukční návrh a vývoj customizovaných řešení zařízení
 • Ideové návrhy řešení manipulace
 • Pevnostní analýzy a 3D modelování
 • Tvorbu výkresové dokumentace a průvodní technické dokumentace
 • Na přání zákazníka začlenění výrobků jiných výrobců do námi navrhovaných technologických celků a jejich datová propojení
 • Vývoj specializované techniky na přání zákazníka s plnou garancí funkčnosti
 • Propočet ekonomické návratnosti investice
 • Podporu při realizaci dotačních projektů na pořízení technologii

Výroba, servis

 • Opravy, renovace či repase starších zařízení jiných výrobců
 • Výrobní kooperace - zejména obrábění
 • Svařování konstrukcí certifikovanými svařeči
 • Silnou servisní podporu viz. zákaznický servis

Zajišťujeme:

 • revize zdvihacích zařízení
 • nedestruktivní zkoušky svarů i materiálů
 • certifikace výrobků přes státní zkušebnu
 • schvalovací řízení pro provoz vozidel na pozemních komunikacích
© Copyright 2022, made by COEX